Laatste nieuwsHelp
Inloggen
Gebruikersnaam
Wachtwoord
In mei 2017 is, tijdens een Osiris demo, geconstateerd dat docenten/begeleiders via Osiris Begeleider toegang hebben tot bepaalde gegevens van alle studenten die in Osiris geregistreerd zijn. Dit was aanleiding voor het Hoofd Staf Bedrijfsvoering van de PA om een beveiligingsanalyse uit te laten voeren op álle onderwijslogistieke sytemen. Hieruit zijn een aantal punten ten aanzien van Osiris naar voren gekomen. Eén daarvan is dat de mogelijkheid om bepaalde gegevens van alle studenten op te vragen via Osiris Begeleider een onwenselijke situatie is die niet mag voortduren. Vanuit de staf/directie van de PA is het volgende besloten m.b.t. de ongelimiteerde toegang tot bepaalde gegevens van alle studenten die in Osiris geregistreerd zijn:

Het zoekscherm in Osiris Begeleider (tabblad Zoek Student) zal vooralsnog uitgezet worden, dit gebeurt op dinsdag 19 december. Een rigoureuze maar noodzakelijke stap die, als daar in de toekomst aanleiding toe is, heroverwogen zal worden.
Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op 'Inloggen'.

Hieronder staat de informatie over wie u moet benaderen bij vragen en/of problemen.

Ten aanzien van gebruikers van de Politieacademie
Neem voor inhoudelijke vragen over (het werken met) Osiris Docent/Begeleider contact op met de daarvoor aangewezen begeleider op uw onderwijslocatie.
Voor storingen kunt u contact opnemen middels een storingsformulier. Deze is te vinden op intranet of via onderstaande link:
Software storingsmelding

Ten aanzien van gebruikers Korps Nationale Politie
Neem voor inhoudelijke vragen over (het werken met) Osiris Docent/Begeleider contact op met de Kerndocent van uw eenheid. De kerndocent kan vragen over het proces en/of het gebruik van Osiris beantwoorden.

Problemen met het inloggen kunt u met de selfservice module : Osiris Account herstellen. Is uw account geblokkeerd (na drie maal foutief inloggen), wacht dan 30 minuten alvorens u weer uw wachtwoord reset.
Kunt u uw inlog probleem hiermee niet oplossen, neem dan contact op met de Helpdesk ICM van de Politieacademie:
Helpdesk ICM
088-6622222

Voor verdere technische storingen:
ICT Servicedesk
088-1611212
servicedesk@vtspn.nl

Informatie omtrent Osiris handleidingen, werkinstructies, releases vindt u op de extranetpagina: Onderwijsadministratie
Raadpleeg voor meer informatie over de ontwikkelingen rond OSIRIS het laatste nieuws.
Laatste nieuwsHelp